Villkor

Vår kundklubbs medlemsvillkor

Ta ett par ögonblick och läs igenom våra medlemsvillkor. Om medlemskapet Kundklubben ägs och drivs av AmadeusDolls Gröna Katter och Hundar+ Gnagare, org. nr 19740927-XXXX ("Gröna katter och hundar webshop").

Medlemskapet är gratis. För att bli medlem i kundklubben ska du lämna ditt namn, ditt telefon eller mobil nr. för registrering till AmadeusDolls gröna katter och hundar. Du kan även själv registrera ditt medlemskap här på AmadeusDolls Gröna katter och hundar hemsida. För att försäkra dig om att få all information och alla de erbjudanden som sänds ut rekommenderar vi dig att ange alla dina kontaktuppgifter.

Detta på grund av att kommunikation ibland endast sker i en av kanalerna till exempel via mejl eller mobilnummer. Du kan när som helst aktivera eller avaktivera dig för utskick via e-post ‘kundklubb@adgkh.se ‘på hemsidan.
Dina registreringsuppgifter skyddas och om du har skyddade personuppgifter av sekretess är du på grund av systemtekniken tyvärr förhindrad att teckna medlemskap.


För att bli medlem i kundklubben måste du ha fyllt 18 år. Våra medlemsförmåner Som medlem får du möjlighet att få rabatt på alla köp av handelsvaror. Du får en poäng per betald krona på allt du handlar. Insamlade poäng summeras på köp gjorda innevarande år. 

För varje 1 000 poäng som uppnås inom den angivna perioden får du en bonuscheck med ett värde av 25 kronor. Checken kan användas på AmadeusDolls Gröna katter och hundar webshop och inte lösas in mot kontanter, vare sig helt eller delvis. Borttappad check ersätts inte.

Som medlem får du ta del av rabatter och annan information som lämnas i brev, på AmadeusDolls Gröna katter och hundar hemsida samt genom sms, e-post och andra kommunikationskanaler. Om du vill anmäla att du inte vill ha direktreklam anmäler du detta till AmadeusDolls Gröna katter och hundar, se kontaktuppgifter nedan. Det är även ditt ansvar att se till att kundklubben har korrekta register- och kontaktuppgifter, för att säkerställa att förmåner och bonuscheckar kommer fram.

Informationshanteringen om dig AmadeusDolls Gröna katter och hundar behandlar dina personuppgifter huvudsakligen då du accepterar villkoren för AmadeusDolls Gröna katter och hundar kundklubb. När du blir medlem i AmadeusDolls Gröna katter och hundar kundklubb lagras de uppgifter du lämnar i AmadeusDolls Gröna katter och hundar kunddatabas.

Vidare registreras och lagras uppgifter om dina inköp på bonusgrundande varor. AmadeusDolls Gröna katter och hundar kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera medlemskapet, för att kunna ge dig anpassade erbjudanden baserat på tidigare inköp samt för marknadsföring, statistik och andra analys ändamål.

Villkorsändringar för kundklubben AmadeusDolls gröna hundar och katter äger rätt att ändra villkoren för kundklubben. Villkorsändring träder i kraft när underrättelse om villkorsändringen sänts till dig. Gällande kundklubbsvillkor kommer att anslås här på AmadeusDolls Gröna katter och hundar hemsida.

Uppsägning av ditt medlemskap Medlemskapet i kundklubben gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp medlemskapet med omedelbar verkan. AmadeusDolls Gröna katter och hundar kan säga upp ditt medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet samt då du inte tjänat in någon poäng på ett år. Vid medlemskapets upphörande erhålls endast värdecheck om miniminivån 1 000 poäng har uppnåtts.

"Force Majeure" - skador som inte kan förutsägas AmadeusDolls Gröna katter och hundar  är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om AmadeusDolls Gröna katter och hundar själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

AmadeusDolls Gröna katter och hundar är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om AmadeusDolls gröna katter och hundar varit normalt aktsamma.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig AmadeusDolls Gröna katter och hundar, org. nr. 19740927-XXXX Telefon: +46 738 450 959  E-postadress: kundklubb@adgkh.se